Chiller ly tâm (Centrifugal chiller) Chiller ly tâm (Centrifugal chiller) Chiller ly tâm (Centrifugal chiller) Chiller ly tâm (Centrifugal chiller) Chiller ly tâm (Centrifugal chiller)
Chiller ly tâm (Centrifugal chiller) Chiller ly tâm (Centrifugal chiller) Chiller ly tâm (Centrifugal chiller) Chiller ly tâm (Centrifugal chiller) Chiller ly tâm (Centrifugal chiller)

Chiller ly tâm (Centrifugal chiller)

  • Hệ máy ly tâm 2 cấp giúp hiệu suất đạt được vượt trội hơn hệ máy đơn cấp.
  • Công suất làm lạnh :450~3000RT
  • Số cấp nén:2
  • Số máy nén:1
  • COP=6.37(700RT)